Министрите Аврамова и Милевски връчиха нови договори по програмата за трансгранично сътрудничество

.
.
.
.
Власт: други материали