Фонд "Социална закрила" финансира 84 проекта за подобряване на качеството на социалните услуги
Бенефициентите са предимно деца и възрастни хора с увреждания
.
.
.
.
Власт: други материали