Зам.-министър Деница Николова дискутира регионалната политика след 2021 г. с представители на общините от Югозападен район
.
.
.
.
Власт: други материали