5 млн. лева за ремонт на сгради на БАН
.
.
.
.
Власт: други материали