Депутатите избраха Галина Георгиева за член на СЕМ от квотата на Народното събрание
.
.
.
.
Власт: други материали