Българското национално знаме с рекордни размери ще бъде разпънато на събора на Рожен
.
.
.