Людмила Филипова и скритата сила на буквите

Людмила Филипова ни връща по нестандартен и увлекателен начин в дебрите на българската история.
.
.
.