Изследователското подразделение на Хуауей в САЩ съкращава над 70% от служителите си
.
.
.