Според експерти
Хранилището за радиоактивни отпадъци в Хърватия ще застраши 230 000 души
.
.
.
.
Свят: други материали