Заемите за нов дом продължават да отчитат двуцифрен растеж
.
.
.
.
Бизнес: други материали