Правителството одобри разрешения за проучване на подземни богатства
.
.
.
.
Бизнес: други материали