Правителството одобри отчета за изпълнението на най-мащабния пакет от мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест
.
.
.
.
Власт: други материали