Южнокорейците бойкотират японски стоки на фона на разгорещения дипломатическия спор
.
.
.