Храмът "Саграда Фамилия" в Барселона получи строително разрешение
.
.
.