Порив
Хвърковати помисли
Летенето е велико нещо, но и при него си трябват някакви правила, за да не се затриеш като Икар

Карикатура: Ивайло Цветков
.
.
.