София Русак, изследовател от Центъра за изследвания на европейските политики:
Между Европейския съвет и ЕП има класическа борба за надмощие
ЕК не е онова раздуто бюрократично чудовище, за което хората често я мислят. Хората са слабо запознати със системата на водещия кандидат. Новият председател трябва скоро да преразгледа шпитценкандидат процедурата. Комисията „Последен шанс“ на Юнкер не е нищо повече от реторика

.
.
.