Не закачайте баба Цанка
Милите старици, които предлагат квартири по морето, също са полезни за туризма

Шарж: Ивайло Цветков
.
.
.