Японци и индийци учат българския език
Чужденците се изумявали, че въртим главите си в обратната посока за „да“ и „не“, чудели се защо в речта ни няма падежи

Джун от Япония се интересува от българска история най-вече в периода на Възраждането.
.
.
.
.
Образование: други материали