„Трубадур“ и „Кармен“ звучат под Белоградчишките скали
За първи път представят „Мама миа“, Вагнер оглася пещерата Магура

Белоградчишките скали са естествен декор на спектаклите.
.
.
.