Египетските пирамиди - строени с метал от Черноморския район
Международна експедиция проверява това твърдение, което се среща при Херодот

Снимки: БТА
.
.
.