Инспектори от БАБХ не различават агне от прасе

.
.
.