Позитивизъм или негативизъм разкрива неизбежната отбрана и кога можем легално да убием човек

.
.
.