Според доклад
Австралийски минни компании са изнесли 1,1 милиарда австралийски долара печалби от Африка към данъчни убежища
.
.
.
.
Бизнес: други материали