Пловдив – домакин на голям национален форум “Седмица на дигиталните технологии в България“
.
.
.