Производството на автомобили във Великобритания се е свило с над 20% през първото полугодие
.
.
.
.
Бизнес: други материали