До 2021 г. страната ни ще разполага с морски пространствен план
.
.
.
.
Власт: други материали