Байер призна:
Заложената печалба за 2019 година е трудно постижима

.
.
.
.
Бизнес: други материали