Германският конституционен съд отхвърли иск срещу банковия надзор на ЕЦБ
.
.
.
.
Бизнес: други материали