Да не се налага Рийкър да идва отново през август

Талат Джафери
.
.
.
.
Свят: други материали