Сред европейските страни
Гърция отделя най-много време на храненето

.
.
.