Българин обузда квантовия скок
Откритието може да ускори многократно работата на компютрите

Yale Quantum Institute - Yale University
Д-р Златко Минев (вдясно) и Мишел Деворе пред криостата, с който проведоха експеримента с квантовия скок.
.
.
.