Има доказателства за сблъсък на неизвестен астероид със Земята

.
.
.