Япония разреши създаването на човешки органи в животински организми
.
.
.