Вадим си тапия за оръжие без свидетелство за съдимост
Заключват пушките с поправка в закона

Снимка: Бойко Кичуков
Вече не се налага да чакаме на опашки за свидетелство за съдимост пред следствието.
.
.
.
.
Власт: други материали