Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие:
Основа на регионалната политика ще бъдат обществените дискусии

.
.
.
.
Власт: други материали