Проф. Пламен Павлов: Захарий Стоянов трябва да бъде в задължителната учебна литература
Иначе не е възможно да разберем българската история, литература и политика

.
.
.