Трябва да забраним редактирането на човешки ембриони
Проф. Иво Кременски: 250 000 българи са със сбъркани гени
Ровенето в ДНК съкращава живота, такива хора трудно изкарват над 75 години

Проф. Иво Кременски е роден в с. Попица, обл. Враца, през 1943 г. Завършва Медицинския университет – София. Специализира генетични изследвания в Холандия. Началник на Националната генетична лаборатория до 2011 г. Национален консултант по медицинска генетика до 2014 г. Консултант на Лабораторията по геномна диагностика към Медицински университет София
.
.
.