Доц.д-р Явор Иванов:
Жените пушачки генетично могат да предадат повишен риск от белодробни заболявания и на внуците
Цезаровото сечение може да докара астма на бебето

.
.
.