Очаква се поддръжката на F-16 в България да се осъществява във взаимодействие между ВВС и авиоремонтния завод "Авионамс"

.
.
.
.
Власт: други материали