Студенти от 115 държави учат висше у нас
Най-много са от Гърция според Евростат
.
.
.