Разпореждане с имоти в полза на ведомства и общини
.
.
.
.
Власт: други материали