Още 100 хил. лева за археологическо проучване на древния град Хераклея Синтика
.
.
.
.
Власт: други материали