Министър Бисер Петков се запозна с работата на ДСП - Сердика за оценка на потребностите на хора с увреждания
.
.
.
.
Власт: други материали