Робот търчи по пода като хлебарка
Ще го използват като помощник при земетресения

.
.
.