Христос я наричал моя жена, сочи свитък от IV век
Мария Магдалина пазела Светия Граал
Папа Франциск обяви библейската героиня за апостол на надеждата

.
Посещава Индия заедно с Исус и апостол Тома

За по-натъшната съдба на Мария Магдалина в Светото писание не се говори нищо. Но всички привърженици на тезата, че Христос не умира на кръста, а е спасен от учениците си, свързват по нататъшният му живот с нея. Една от версиите е , че Христос заедно с майка си, Мария Магдалина и апостол Тома заминават за Индия. Това твърди в края на XIX век руският изследовател на Изтока Николай Нотович в книгата си "Неизвестният живот на Исус Христос". В нея авторът цитира препис на древен манускрипт, открит от него в будисткия манастир Хамис, край северноиндийския град Ладак. В него се говори за "Иса - далай-ламата, дошъл от Запад". По същото време, в самата Индия, един високообразован и фанатично вярващ мюсюлманин - Гулам Ахмад, внезапно се отдръпва от ортодоксалния ислям, основава собствена секта - "Ахмадия" - и издава през 1899 фундаменталния труд "Исус в Индия", подкрепящ напълно историята на Нотович.

.
.
.
.
Досиета Х: други материали