Чапа вае паметник на Никола Манев
Бронзовата фигура с човешки ръст ще е до урната с праха на живописеца в Чирпан

Роден в Пазарджик, избрал Чирпан за втори роден дом и починал в Париж, Никола Манев винаги повтаряше, че е влюбен в аромата на българския чернозем.
.
.
.