Превземането на Аден постави под съмнение единството на коалицията на Саудитска Арабия

.
.
.