Нова Зеландия ще пусне в експлоатация изцяло електрически пристанищен влекач

.
.
.