Оценяват учителите с точки, изхвърчат при две издънки
Наставник за преподавателите с ниски резултати

.
.
.