Във Военноморските сили влизат 16 млади офицери
.
.
.
.
Власт: други материали